Föreningens tillkomstord yttrades under hösten 1987, när en grupp fotografer i Åbo grundade Peri 8, ett fotogalleri på Fredsgatan.

Föreningen firar sitt 30-årsjubileum år 2017. I jubileumets ära förverkligar centret föreningens festskrift och jubileumsutställning samt arrangerar en högtidlig jubileumstillställning.

Jubileumsutställningen är flerdelad presenterandes medlemmarnas verk från olika tidsperioder i föreningens historia, inklusive samtida fotografiska verk från Egentliga Finland. Utställningarna arrangeras i olika lokaler och på olika platser runt om i centrala Åbo. Föreningens 30-årsjubileum och det finländska fotografiets 175-års födelsedag firas med en festtillställning fredagen 3.11.2017. Samma dag offentliggörs föreningens 30-årsjubileumsbok, som belyser Peris utställningar, evenemang och känslor under åren.

Samana päivänä julkistetaan myös yhdistyksen 30-vuotisjuhlakirja, joka valottaa Perin näyttelyjä, tapahtumia ja tuntoja vuosien varrelta. Publikationen är en ny typ av översikt över föreningens färgstarka historia, som innehåller arkivutdrag samt intervjubaserade texter.