Kontaktpersoner

Kontaktuppgifter:

Kontor (icke personlig epost): info@peri.fi
Utställningsärenden: exhibitions@peri.fi
Medlemsärenden: members@peri.fi
Tfn: 02 2620850 (Wäinö Aaltonens museum)

Personal:

SadeKahra
Sade Kahra
verksamhetsledare
tfn: 044 0780801
director@peri.fi

SuviKiukas
Suvi Kiukas
projektkoordinator
tfn: 040 3501954
events@peri.fi

mina-200
Harri Kemppainen
utställningstekniker
tfn: 040 3501954
exhibitions@peri.fi

sanna
Sanna Nikkilä
utställningssekreterare
tfn: 040 3501954
exhibitions@peri.fi

Styrelsen fr.o.m. 1.1.2017:

Fotograf, SVM Satu Aalto, ordförande
chair@peri.fi
Fotograf, Petri Pohjanjoki, vice ordförande
Bildkonstnär, Lilli Haapala, medlem
Fotograf, Anna Gradistanac, medlem
Fotograf, Jaana Kotamäki, medlem
Konstnär, formgivare, Esko Niinikorpi, medlem
Bildkonstnär, Soili Mustapää, medlem
Forskare, Riikka Niemelä, medlem

Konstnärliga kommittén fr.o.m. 23.3.2016:

Bildkonstnär, magisterstuderande Rita Anttila
Fil. mag., forskare Maria Huokkola
Bildkonstnär, konst. mag. Hertta Kiiski
Lärare, magisterstuderande Ulla Kudjoi
Fotograf Lauri Majamaa
Bildkonstnär Sirja Moberg
Konststuderande Inari Sandell
Fil. mag., forskare Jane Vuorinen