Vad är ett fotocentrum?

Fotocentrum Peri, grundat 1987, är en öppen mötesplats för fotokonst.

Peris galleri, kontor och medlemsbibliotek finns på Wäinö Aaltonens museum i Åbo. Galleriet visar årligen ett tiotal fotoutställningar, alla med fritt inträde. Konstnärsinitierade evenemang, verkstäder, föreläsningar och diskussioner arrangeras i anknytning till utställningarna. De utställda verken är i regel till salu, priserna finns i listan över verk.

Fotocentrum Peri rf:s målsättning är att sprida kännedom om och främja fotogafering som konstnärlig uttrycksform, samt att fungera som en sammanbindande länk mellan fotografer och fotokonstintresserade i regionen. Detta sker bl.a. via upprätthållande av ett omfattande fotobibliotek, nätverk, skolning, samarbetsprojekt, seminarier, portfolio reviews, export och internationella residensprogram.

Fotocentrer i Finland

Regionala fotocentrerna är föreningar, som arbetar för fotografiets, och då särskilt det konstnärliga fotografiets synlighet och utveckling. Det finns sammanlagt tio fotocenters i Finland idag, samt Förbundet för Fotografiska Konstnärer r.f. med sitt fotogalleri Hippolyte i Helsingfors.
De andra fotocentrumen är: